Zavod za zapošljavanje Crne Gore izdao je Informator namijenjen učenicima završnih razreda osnovne škole, čiji je cilj da pruži osnovne informacije i savjete kako na najbolji način da donesu pravu odluku o izboru srednje škole koja je najprimjerenija njihovim sposobnostima, sklonostima i interesovanjima.

Savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju, Alisa Dizdarević, kazala je da je publikacija pod nazivom „Kuda nakon osnovne škole“ namijenjena ne samo učenicima završnih razreda, nego i njihovim nastavnicima i roditeljima.

„Namjena Informatora je da pruži osnovne informacije i savjete kako na najbolji način donijeti pravu odluku o izboru srednje škole, koja je najprimjerenija sposobnostima, sklonostima i interesovanjima jedne mlade osobe“, kazala je Dizdarević.

Kako je navela, cilj je bio da se kroz određene upitnike samoprocjene pomogne učenicima da, u saradnji a vršnjacima, roditeljima i nastavnicima, prepoznaju svoja interesovanja i sklonosti i usklade ih sa potrebama tržišta rada.

U informatoru se, zbog toga, nalazi i odjeljak u kojem je opis svih zanimanja za koja je moguće nastaviti školovanje u Crnoj Gori.

„Naš je cilj da poručimo mladima da se ne školuju samo radi školovanja i sticanja znanja, nego i radi sticanja praktičnih vještina koje su upotrebljive na tržištu rada“, pojasnila je Dizdarević.

Prema njenim riječima, različiti su faktori koji utiču na odabir srednje škole, kao prvog važnog stepenika u karijernom putu mlade osobe.

Veliku ulogu, kazala je Dizdarević, igraju i socijalno-ekonomski status porodice, kulturna i tradicionalna uvjerenja i vrjednosni sistem porodice, kao i okruženja u kojem dijete sazrijeva.

„Veliki je uticaj i vršnjaka i okruženja, nastavnika i medija“, dodala je Dizdarević.

Ona je kazala da je informator pripremljen u saradnji sa centrima za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS), koji rade pri biroima rada i postoje u sedam gradova Crne Gore.

Savjetnica za profesionalnu orijentaciju iz nikšićkog CIPS-a, Nataša Radulović, kazala je da su u informatoru navedene adrese i kontakti svih centara, tako da mladi ljudi mogu zakazati savjetovanje i informisanje na taj način.

Ona je istakla da roditelji imaju veliku ulogu u profesionalnom razvoju djece, zbog čega je dio informatora prilagođen njima.

„Očekujemo od roditelja da, prije svega, budu podrška i ohrabrenje djeci prilikom donošenja tako odgovorne i ozbiljne odluke“, kazala je Radulović.

U tom uzrastu, kako je navela, djeca nijesu još dovoljno zrela da bi mogla da znaju šta je najadekvatniji izbor za njih.

„Nije dobro da roditelji tu odluku apsolutno prepuste djeci, ali ni da oni budu neko ko nameće svoju volju, možda zbog nekih svojih neostvarenih ambicija i planova, jer to vodi u neku drugu krajnost“, istakla je Radulović.

Kako je navela, nije dobro ni da djeca biraju zanimanje rukovodeći se odlukom svojih prijatelja, kao ni blizinom škole.

„Nije dobro ni da ne poznaju zanimanja, jer što ih više poznaju, samim tim su u situaciji da naprave bolji izbor. Svako zanimanje ima svoje dobre i manje lijepe strane“, dodala je Radulović.

Tiraž Informatora je sedam hiljada primjeraka, a publikacija je u elektronskoj formi dostupna na sajtu Zavoda.

Grafičko rješenje naslovne strane Informatora uradio je učenik drugog razreda Srednje likovne škole „Peta Lubarda“ sa Cetinja, Todor Kovačević.