Poreski inspektori su u prva tri mjeseca ove godine izvršili 629 kompletnih i 3.099 djelimičnih kontrola poreskih obveznika. Utvrdili su dodatne poreske obaveze od 20,6 miliona eura. Korekcije po osnovu PDV-a su 4,7 miliona, poreza na dobit 5,2 miliona, a po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica 6,2 miliona eura.

To je u intervjuu Pobjedi saopštio direktor Poreske uprave, Miomir M. Mugoša. On je istakao da su evidentirana 124 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i 95 prekršajnih naloga vrijednosti 204.600 eura.

“Kompletne kontrole podrazumijevaju detaljnu analizu knjigovodstva poreskog obveznika, s osvrtom na obaveze po osnovu svih poreskih oblika, dok se u djelimičnim kontrolama prate samo određeni aspekti poslovanja, kao što je to slučaj kod provjera osnovanosti zahtjeva za povraćaj PDV-a, evidentiranja prometa preko fiskalnih registar kasa, ili redovnosti isplaćivanja zarada zaposlenim, koje treba da prati prijava i uplata pripadajućih poreza i doprinosa”, kazao je on.

Kvartalne planove mjera inspekcijskog nadzora, objašnjava, prave na osnovu procijenjenih potreba i analize rizika, a pored realizacije planiranih kontrola sprovodi se i nadzor na osnovu inicijativa i prijava građana i drugih državnih organa – tužilaštava i uprava, policije, carina, inspekcijske poslove i za sprečavanje pranja novca.

Mugoša podsjeća da je Poreska uprava do sada donijela 6.202 rješenja o reprogramu poreskog duga u ukupnom iznosu od 161,2 miliona eura. Još je ostalo da se obradi 290 zahtjeva.