Depoziti rastu, u bankama 3,5 milijardi euraDepoziti rastu, u bankama 3,5 milijardi eura

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za jul 2019. godine u iznosu od 6.897.832,21 eura aisplata počinje u subotu, 17. avgusta 2019. godine.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 466.125,16 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 847.465,29 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 374.479,92 eura.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 19.757,00 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.239.062,66 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 490.027,96 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 461.471,30 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 150.201,91 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 19.328,17 eura, za korisnike porodičnog smještaja 124.975,25 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 111.353,46 eura.

Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.588.357,42 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 594.084,20 eura.

Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 155.295,20eura .

Za troškove osoba smještenih u azilu 66.68 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 255.789,55 eura.