Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo novac za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za april 2020. godine u iznosu od 5.976.072 eura, a isplata će početi sjutra, 16. maja.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 440.701 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja 838.118 eura, a za korisnike dodatka za djecu 378.393 eura.
“U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 11.628,53 eura. Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.312.532,82 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 505.398,25 eura. Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine je 487.139,96 eura. Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 105.238,84 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 20.308,91 eura, za korisnike porodičnog smještaja 124.811,08 eura”, ističe se u saopštenju Ministarstva.
Kako se dodaje, za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama izdvojeno je 1.628,59 eura, za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo 964.183,23 eura, a za naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 568.763,40 eura.
Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece obezbijeđeno je 145.882,21 eura.
Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 71.276,55 eura, a za potrebe lica smještenih u azile 66.68 eura.
loading…