Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za septembar 2019. godine u iznosu od 6.783.293,09 eura. Isplata počinje danas, piše portal RTCG.

Kako je saopšteno iz tog vladinog resora, za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 461.267,58 eura.

“Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 845.272,44 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 373.336,54 eura. U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 24.308,23 eura”, navodi se u saopštenju.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć, kako su kazali, izdvojeno je 1.235.095,14 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 479.873,98 eura.

“Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 464.261,26 eura. Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 155.884,71 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 18.497,85 eura, za korisnike porodičnog smještaja 122.463,26 eura”, dodaju iz ministarstva.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama, namijenjeno je 37.271, eura.

“Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.517.429,47 eura. Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 595.049,76 eura. Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 153.389,76 eura. Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 269.102,22 eura. Za potrebe lica smještenih u azilu izdvojeno je 66,68 eura”, navodi se u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Foto: RTCG