Na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, ažurirana je lista država čiji rezidenti mogu ući u Crnu Goru, tako što će rezidentima Rusije i Azerbejdžana biti dozvoljen ulazak u Crnu Goru bez dodatnih uslova.

Operativni štab za turističku privredu predložio je NKT-u, između ostalog, da Rusija i Azerbejdžan budu dodati na “zelenu listu” država čiji rezidenti mogu da ulaze u Crnu Goru bez ostalih uslova, kao i da NKT razmotri dalju liberalizaciju ulaska u Crnu Goru rezidenata država Zapadnog Balkana.

“Sagledavajući epidemiološku situaciju u državama našeg okruženja, i naročito pouzdanost i relevantnost dostupnih podataka, kao i potrebe naše turističke privrede i nacionalne interese Crne Gore, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je ocijenilo da nema smetnji za liberalizaciju ulaska ruskih i azerbejdžanskih rezidenata, dok je odluka o rezidentima država okruženja prolongirana dok IJZ ne dostavi procjenu epidemiološkog rizika po Crnu Goru, po osnovi liberalizacije ulaska rezidenata zemalja okruženja i to za svaku državu pojedinačno”, saopšteno je iz vladine Službe za odnose s javnošću.

NKT je, analizirajući djelovanje svih segmenata sistema, naročito istaklo profesionalan rad i veliko požrtvovanje zaposlenih u domovima za stare i JU Zavod “Komanski most”.

Stoga je resornom ministarstvu preporučeno da se zaposlenima u ovim ustanovama za vanredne napore dodijeli jednokratna materijalna naknada.