knjiga „Narodna biblioteka – Dr Radovan Lalić“

U okviru izdavačke djelatnosti JU Centar za kulturu Berane, upravo je izašla iz štampe knjiga „Narodna biblioteka – Dr Radovan Lalić“ koja će čitaoce informisati o ovom hramu knjige sa bogatom istorijom.

Knjiga je štampana sa prevodom na ruski i engleski jezik i važan je informator o ulozi i značaju ove biblioteke, njenom istorijatu, knjižnom fondu, kadrovima, modernizaciji, o izdavačkoj djelatnosti i brojnim drugim informacijama, koje je napisala direktorka Centra za kulturu Slobodanka Ivanović. Za fotografije se pobrinula Ana Tomović, dizajn Irvin Masličić a za štampu „Pegaz“ iz Bijelog Polja.
“Hronološki, sve od korijena Narodne biblioteke „Dr Radovan Lalić“ koji sežu do manastirskih biblioteka , manastira Šudikova i Đurđevi Stupovi (koji su bili riznice znanja i centri duhovnosti i kulture), preko 1948.godine kada je Biblioteka grada raspolagala sa 1.000 naslova , pa do danas kada imamo savremenu biblioteku sa 27.839 naslova, pristup internetu, savremenu čitaonicu i stručni kadar , možete naći na stranicama ove knjige”, kazali su iz Centra za kulturu Berane.