Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore započeo je aktivnosti na realizaciji Projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica i izbrisao 50.327 preminulih iz zdravstvenih kartona.

Direktor Fonda Sead Čirgić je kazao da su nakon stvaranja neophodnih tehničkih preduslova omogućili automatsko preuzimanje podataka iz Centralnog registra stanovništva (CRS), koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, prije svega podataka o umrlim licia, prenosi portal Dan.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je shodno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o centralnom registru stanovništva preuzelo evidencije iz Centralnog registra stanovništva od 1. januara 2017. godine. Zahvaljujući saradnji sa nadležnim službama MUP-a, 25.3.2017. godine stručne službe Fonda preuzele su podatke iz CRS-a o umrlim licima, na osnovu kojih je u bazi osiguranika Fonda izvršena odjava sa zdravstvenog osiguranja, zbog smrti, za 50.327 osiguranika.

Od tog broja ukupno 17.383 je bilo registrovano kod izabranog ljekara u Crnoj Gori, tako da su po automatizmu odjavljeni sa evidencija izabranih doktora. Na ovaj način je omogućena registracija novih osiguranika kod izabranih doktora, za gotovo isti broj ističe Čirgić.

On navodi da će se automatsko ažuriranje baze osiguranika na osnovu podataka iz Centralnog registra stanovništva ubuduće vršiti jednom sedmično.

U narednom period predviđeno je ažuriranje baze izbjeglih i interno raseljenih lica koja imaju pravo na zdravstvenu zaštitu na osnovu zdravstvenog kartona koji im je izdao Fond, a prema podacima dobijenim iz MUP-a o broju ovih lica koja su u postupku dobijanja statusa lica sa stalnim boravkom, o čemu ćemo blagovrememo obavijestiti javnost poručio je Čirgić.D.B.