Kompanija Terna Crna Gora položila je dva kilometra podzemnog dijela energetskog kabla između Crne Gore i Italije, na crnogorskom kopnu, saznaje Pobjeda.

Kada kompletan projekat bude gotov, Crna Gora će biti u središtu energetskih tokova povezujući se sa energetskim sistemom Italije i Zapadne Evrope, čime će postati energetska spona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom (EU).
Terna je 18. februara završila polaganje podmorskog energetskog kabla između Italije i Crne Gore. Radovi na postavljanju zemaljskog dijela kabla teku planiranom dinamikom, saznaje Pobjeda iz izvora bliskih učesnicima projekta.

Početkom oktobra prošle godine počelo je polaganje kopnenog dijela kabla sa crnogorske strane dužine šest kilometara od Rta Jaz do trafostanice Lastva.

U toku je i polaganje 16 kilometara podzemnog kabla na italijanskoj obali od Peskare do nove trafostanice Terne u Sepagatiju. Na italijanskoj strani do sada su položena tri kilometra podzemnog dijela kabla.
Završetak polaganja podzemnih kablova planiran je za zadnje tromjesečje ove godine.

U građevinskoj dozvoli koju je Terna Crna Gora dobila u avgustu prošle godine navodi se da se dva pola podzemnog kabla polažu u odvojene rovove i duž jedne strane brda vode se u pravcu magistralnog puta Budva-Kotor. Nakon prolaska ispod magistralnog puta kablovska trasa se usmjerava prema lokaciji Blato u Lastvi Grbaljskoj gdje je predviđena lokacija konvertorske stanice u kojoj se kablovi priključuju na postrojenje.

Ministarstvo je početkom godine izdalo građevinsku dozvolu Terni Crna Gora za izgradnju tarfostanice u Lastvi Grbaljskoj. To konvertorsko postrojenje vrijedno 100 miliona eura nalaziće se u neposrednoj blizini trafostanice

Lastva Grbaljska, koju u okviru istog projekta gradi Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES). Isto takvo postrojenje se gradi i na italijanskoj strani u blizini Peskare.
Funkcija tog postrojenja je transformacija jednosmjerne struje, koja se prenosi podmorskim kablom u naizmjeničnu, koja potom ulazi u elektro-energetski sistem Crne Gore.

Prema saznanjima Pobjede, za ovu godinu je planiran završetak građevinskih radova na tom objektu, dok bi krajem godine trebalo da počnu elektro-mehanički radovi, koji predstavljaju jednu od tehnološki najzahtjevnijih faza projekta.

Ukupna dužina kabla između Peskare i Rta Jaz iznosi 455 kilometra, od čega je dužina podmorskog dijela 433 kilometra. Polaganje podmorskog dijela kabla završeno je 18 februara ove godine.
U okviru projekta CGES gradi trafostanicu Lastva, koja će koštati 38,5 miliona, te dalekovod od Lastve do Pljevalja vrijedan 67,5 miliona eura.