U protekloj godini sudije Osnovnog suda u Beranama ostvarili su normu od 121,20 odsto. U tom periodu sudije su u svom radu imali ukupno 6.483 predmeta, od čega je završeno 4.509 ili 81,12 odsto predmeta, a ostalo je nezavršeno 1.224 ili 18,88 odsto predmeta. Iz tog razloga prošla godina za ovaj Sud bila je izuzetno radna i uspješna – naglasio je predsjednik Osnovnog suda u Beranama, Dragan Dašić, na konferenciji za novinare koja je održana danas.

On je istakao da je svaki sudija imao po 650 predmeta, od čega je završeno 450,9, dok je 197,4 predmeta ostalo ne završeno na kraju godine. Uglavnom se, kako je rekao, radi o predmetima koji su primljeni u zadnjim mjesecima godine i koji zbog procesnih pretpostavki nijesu mogli biti završeni.

Dašić je naglasio da u ovom Sudu radi 10 sudija i da su pojedinačno ostvarili normu predviđenu Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za određivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu.

To sve ukazuje da broj predmeta nije uticao na kvalitet rada Suda. Takođe, ispoštovano je i pravo građana na suđenje u razumnom roku. Na to ukazuje podatak da su u roku od tri mjeseca završena čak 1.863 sudska postupka, odnosno 41,31 odsto. Takođe, kaznena politika Suda odgovara vrsti i težini krivičnih djela koja se raspravljaju prema nadležnosti ovog Suda. Strukturu krivičnih sankcija čini 41,30 odsto uslovnih osuda, 34,78 odsto kazni zatvora, 11,95 novčanih kazni, a ukupno je izrečeno i 19 kazni – rad u javnom interesu, što čini 10,32 odsto od ukupnog broja izrečenih kazni.

Ovaj Sud, naglasio je Dašić, ostvario je potpunu ažurnost i kada je u pitanju besplatna pravna pomoć. Po tom osnovu u radu Suda u protekloj godini bilo je 55 predmeta i svi su riješeni. Na taj način se, kazao je Dašić, utiče da se omogući jednak pristup pravdi za sve i u praksi sprovede ustano načelo i međunarodni standard da su svi jednaki pred sudom bez obzira na bilo kakvu posebnost i lično svojstvo.

Dašić je još podsjetio da su u protekloj godini radilo na jačanju povjerenja javnosti u rad suda zbog čega je transparentnost rada predstavljala jedan od prioritetnih ciljeva. Iz tog razloga sajt Osnovnog suda u Beranama redovno se ažurira i sadrži sve podatke koji oslikavaju transparentnost u njegovom radu. On je na kraju zaključio da pred Osnovnim sudom u Beranama predstoje profesionalni izazovi, jačanje sudijske odgovornosti, povećanje broja riješenih predmeta, poboljšanje kvaliteta, pridržavanje striktno zakonskih rokova i preduzimanje mjera na smanjenju broja zaostalih predmeta. On vjeruje da će se u narednom periodu uz dodatno angažovanje postojećeg sudijskog kadra i sudske administracije postići još veća efikasnost i dodatno umanjenje broja neriješenih predmeta u cilju uspješnog, odgovornog i efikasnog učinka Osnovnog suda u Beranama.