U izvještajnom periodu od 09. do 15. novembra na teritoriji opštine Berane saobraćajna policija je vršila kontrolu 100 vozila i vozača.

Tom prilikom, policija je registrovala 60 prekršajnih naloga. Takođe, podnijete su četiri prijave.