Opština Berane poziva građane, mjesne zajednice, nevladine organizacije, političke organizacije, pravna lica i druge zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2024-2027.

Javna rasprava će trajati od 15.04.2024. do 30.04.2024. Sugestije i primjedbe se mogu dostaviti putem pošte na adresu Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane ili putem e-pošte.

Adresa: IV Crnogorske brigade br. 1, Berane. Fax: 051-233-357 ili e-mail: opstauprava@berane.co.me