JPU ,,RADMILA NEDIĆ,, raspisuje konkurs za vaspitača/icu
Potrebna su dva izvršioca.
Uslovi: Crnogorsko državljanstvo, punoljetstvo, zdravstvena sposobnost, propisani nivo kvalifikacije obrazovanja, ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa), neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu, Vaspitač predškolske djece- Predškolsko vaspitanje – stepen specijaliste, Bachelor primijenjenih studija za predškolsko vaspitanje, Vaspitač predškolske djece, licence za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama.
Oglas je objavljen 13. Oktobra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
051/230-218
vrtic@rnedic.edu.me