Povodom 2. aprila, Svjetskog dana osoba sa autizmom, učenici i nastavnici JU OŠ “Lubnice” učestovoali su u ovom događaju.

Učenici škole sa svojim nastavnicima učestvovali u tradicionalnoj šetnji korisnika Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.