PosaoPosao

JU OŠ “Lubnice” raspisala je konkurs za slobodno radno mjesto na poziciji nastavnika matematike. Oglas je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje 05. februara 2024. godine, a otvoren je narednih 15 dana.

Radni odnos se zasniva najduže do 31.08 2024.godine za 16 nastavnih časova sedmično.

Uz prijavu na konkurs dostaviti:

-Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama

-Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu

-Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

-Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak.

Telefon
068/447-833