Posao, oglas

JU Srednja stručna medicinska škola „Dr Branko Zogović“ Berane raspisuje konkurs za nastavnika/cu internih bolesti sa njegom.
Potreban je jedan izvršilac.

Uslovi: položen stručni – pripravnički ispit, licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama, Specijalista infektologije, Doktor medicine (VII/1 SSS).
Oglas je objavljen 29. Novembra Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
051/230-124
medicinskaba@t-com.me