posao

JZU Opšta bolnica Berane raspisala je oglas za medicinsku sestru/medicinskog tehničara i rendgen tehničara/tehničarku. Uslov za prijavu je položen stručni – pripravnički ispit. Na poziciji medicinska/i sestra/tehničar se traže dva izvršioca, dok se za poziciju rendgen tehničar/ka traži jedan izvršilac.

Kontakt telefon: 051/230-630

Email: bolnicaberane@t-com.me