Povodom 18. oktobra – Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Centar za romske inicijative je 18. i 19. oktobra 2023.godine u Podgorici i Beranama realizovao kampanju pod nazuivom ,,SVI protiv trgovine ljudima”.
Oko 200 građana/ki i predstavnika/ca romske i egipćanske zajednice postavljanjem info pulta i slikanjem sa Instagram ramom kao i podjelom promotivnog materijala (mirišljave boce za auta i flajeri) informisano je o značaju obilježavanja Evropskog dana u cilju pravovremene identifikacije potencijalnih i žrtava trgovine ljudima i otkrivanja i procesuiranja počinilaca.
Inicijativa je dio projekta “Promocija ljudskih prava unutar romske i egipćanske zajednice” koji je je dio programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije, a posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.