Iz Komunalnog preduzeća kazali su da je nakon radova na adaptaciji objekta, Gradska kapela je otvorena za rad.

Većina radova je završena, što omogućava nesmetan rad unutar objekta.
Iako su neki manji radovi još u toku, oni neće ugroziti funkcionalnost niti pristupačnost objekta, poručuju iz D.O.O., “Komunalno-Berana”.
U narednom periodu očekuje se završetak preostalih manjih radova, bez potrebe zatvaranja kapele.