Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) nedostaje 1.000 ljekara i medicinskih tehničara, prema novoj sistematizaciji radnih mjesta, koja predviđa 3.196 zaposlenih, kazala je direktorica najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, Zorica Kovačević.

Ona ističe da trenutno imaju 2.124 stalno zaposlena, od kojih je specijalista 260, specijalista užih oblasti 73, ljekara na specijalizaciji 191 i zdravstvenih saradnika, sa visokom stručnom spremom 388, višom stručnom spremom medicinske sestre/tehničari 32 i srednjom stručnom spremom medicinske sestre/tehničari 927.

Kovačević najavljuje da će angažovati dječjeg oftalmologa iz Skoplja, koji će raditi 15 dana u mjesecu, počev od juna mjeseca, i da će nastaviti angažovanje ljekara iz regiona, zbog nedovoljnog broja izvršilaca na određenim odjeljenjima.

“Po novoj sistematizaciji koja je usvojena u februaru 2017. godine, predviđeno je 3.198 izvršilaca a organizacionu strukturu KCCG sada čini 40 organizacionih cjelina.

Od stupanja na dužnost novog menadžmenta do danas primljene su 54 medicinske sestre, tehničari i 12 radnica. Napominjemo da ćemo, prema novoj sistematizaciji vršiti prijeme medicinskih sestara u skladu sa potrebama organizacionih jedinica KCCG a uz prethodno pribavljene sve neophodne saglasnosti”, rekla je Kovačević za Dan.
Ona objašnjava da pokušavaju da riješe problem nedostatka ljekara u Institutu za bolesti djece (IBD).

Kovačević kaže da zbog nedostatka dječjeg reumatologa, jedanput mjesečno angažuju specijalistu iz Kliničkog centra Srbije.

“Jedna doktorka, koja je trenutno na godišnjem odmoru, završila je specijalistički staž iz oblasti dječje reumatologije, zbog čega angažujemo ljekara iz Beograda. U IBD-u ordinira jedan dječji psihijatar, a još jedan je na specijalističkom stažu, koji dječiju psihijatriju završava za manje od tri godine.

U IBD-u trenutno ordiniraju dva neurologa, jedan ljekar je specijalističkom stažu a četvrti odlazi na supspecijalizaciju iz dječije neurologije u septembru 2017. godine. Imamo četiri anesteziologa u Institutu, dok ćemo nakon završetka specijalizacija imati još pet ljekara”, navodi Kovačević.