Nakon izjave reisa Rifata Fejzića da na sjeveru bez problema djeluju određene ilegalne škole, ombudsman Šućko Baković prvi je javno reagovao i formirao predmet, ali u ispitnom postupku zbog pravne nejasnoće nije uspio da dođe do odgovora ko je, zapravo, nadležan za kontrolu ovih škola zbog čega će zatražiti pomoć od Vlade, saznaje Pobjeda.

Iz kancelarije ombudsmana potvrdili su za taj list da su naišli na problem.

Oni pojašnjavaju da su ranije zatražili od Ministarstva prosvjete da ih obavijeste o preduzetim mjerama i radnjama na navode o postojanju ilegalnih vjerskih škola na sjeveru, ali da im je iz tog resora odgovoreno da “prosvjetna inspekcija nije nadležna da kontroliše rad tih škola, jer iste ne podliježu postupku licenciranja od strane države”.

“Rekli su da ‘polazeći od ustavnog načela odvojenosti vjerskih zajednica od države i njihove ravnopravnosti i slobode u obavljanju vjerskih obreda i vjerskih poslova, vjerske škole se ne licenciraju po propisanim procedurama, u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju, kao privatne i javne obrazovne ustanove”, saopštili su iz ustanove ombudsmana.