Vlada je zadužila Fond za zdravstveno osiguranje da već u ovom kvartalu ugovori sa privatnim apotekama izdavanje ljekova na recept.

Podsjetimo u privatnim apotekama ljekovi na recept se ne mogu podići još od kraja novembra mjeseca 2015. godine. Kako su tada privatni apotekari naveli raskid ugovora je bio suprotan zaključku Vlade Crne Gore i odstupao je od strateškog opredeljenja za reforme u zdravstvu.

“Odluka o raskidu ugovora sa privatnim apotekama, koju je Fond za zdravstveno osiguranje donio na osnovu sugestije Ministarstva zdravlja, suprotna je zaključku Vlade Crne Gore od 13.04.2014. godine i odstupa od strateškog opredjeljenja za reforme u zdravstvu. Odlukom se krše odredbe Ustava Crne Gore, Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti konkurencije, kao i čl. 74 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i zemalja članica EU”, mišljenje je privatnih apotekara.Oni su tada naveli da prilikom raskida ugovora, Fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja, koje je sugerisalo donošenje te odluke, nijesu se vodili ni interesima građana i osiguranika Fonda.

“Podsjećamo da privatne apoteke ni na koji način ne mogu da utiču na povećanje ili smanjenje potrošnje ljekova izdatih na recept. Fond za zdravstveno osiguranje plaća istu cijenu ljekova i usluge realizacije recepta privatnim apotekama i Montefarmu, ali za Montefarm izdvaja i preko četiri miliona eura godišnje za plate i troškove, pa je lako zaključiti da osiguranike Crne Gore lijek košta skuplje u državnoj apoteci nego u privatnoj”, navodi se u saopštenju Udruženja privatnih apoteka Crne Gore.