Tri privatne klinike u Crnoj Gori, u kojima se pacijenti liječe o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje, tokom prošle godine dobile su iz državne kase oko 7,8 miliona eura.
To su “Vijestima” kazali iz te institucije, pojasnivši da je najveći dio novca otišao na bolničko liječenje pacijenata…
Najviše sredstava dobila je specijalna bolnica Kodra, koja je Fondu lani fakturisala 6.101.594,97 eura, od kojih je oko 5,8 miliona izdvojeno za bolničko liječenje, a za specijalističko-konsultativne i dijagnostičke usluge 288.849,48 eura.
Kodra je od januara 2017. godine dio mreže zdravstvenih ustanova, pa građani već četvrtu godinu mogu da biraju da li će određene medicinske usluge, sa uputom i pod istim uslovima, dobiti u toj privatnoj bolnici ili u Kliničkom centru Crne Gore.
Prema ugovoru između Kodre i Fonda, ta privatna ustanova osiguranicima pruža usluge iz oblasti opšte, vaskularne i grudne hirurgije, oftalmologije, urologije, operacije kuka, koljena i liječenje artroze, hiperbarične oksigene terapije i vantjelesne oplodnje.
Toj bolnici tokom 2017, prema ranijim podacima, plaćeno je oko 3,3 miliona eura za pružanje zdravstvenih usluga crnogorskim osiguranicima, a 2018. godine fakturisala je Fondu oko 4,5 miliona.
Kodra je u mrežu zdravstvenih ustanova utvrđena na period od pet godina na osnovu odluke Vlade, iz razloga što se javni sistem “nije mogao pohvaliti blagovremenošću pružanja usluga zbog nedostatka kadra, prostora ili postojanja tehnoloških grla”.
Privatna bolnica Meljine koja je u stečaju lani je Fondu fakturisala 1.611.763,28 eura.
Ta bolnica po uputu izabranog doktora osiguranicima iz Herceg Novog pruža usluge iz oblasti ortopedije sa traumatologijom, interne medicine, ORL, ginekologije i akušerstva, usluge mamografije i kolonoskopije (sa uzimanjem biopsije i anestezijom u okviru skrininga raka debelog crijeva).
Privatna bolnica Meljine po ugovoru sa Fondom u obavezi je da pruža zdravstvene usluge u hitnim stanjima za osiguranike koji se u toku privremenog boravka zateknu u Herceg Novom… Bolnica Meljine u 2018. godini fakturisala je Fondu nešto više od 1,5 miliona eura.
Iz Fonda su “Vijestima” kazali da je privatna ustanova “Tesla Medical” iz Berana za pružene usluge hiperbarične medicine (HBO) fakturisala 48.985,80 eura.
Iz budžeta je tokom 2019. godine izdvojeno i dodatnih 2.281.815,44 eura za usluge koje su pacijentima pružene u privatnim ustanovama van zdravstvene mreže.
“Vijestima” su iz te institucije objasnili da su lani imali zaključene ugovore sa tim privatnim ustanovama za pružanje specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih usluga iz oblasti oftalmologije, magnetne rezonance, patohistologije, vantjelesne oplodnje i reumatologije.
Takođe, sa privatnim ustanovama van mreže zaključeni su i ugovori o pružanju određenih bolničkih usluga iz oblasti oftalmologije.
“Posmatrano po oblastima zdravstvene zaštite u privatnim zdravstvenim ustanovama van mreže najviše sredstava fakturisano je za usluge oftalmologije – 843.637,98 eura, od kojih je 468.510 za bolničke usluge a ostatak za ambulantne, što čini 36,97 odsto ukupnog iznosa”, piše u odgovoru Fonda.
Kazali su da je za usluge vantjelesne oplodnje izdvojeno 648.420, a za magnetnu rezonancu u privatnim ustanovama 622.830 eura.
loading…