Generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore mr Bratislav Pejaković, pozivajući se na podatke 11 banaka, Pobjedi je kazao da u elektronskom bankarstvu imamo preko 96.000 aktivnih fizičkih lica – korisnika SMS, web, m-bank i mail kanala.

U ovom momentu oko 15.000 fizičkih lica, odnosno građana elektronski plaća komunalne usluge, odnosno koristi web i mbank kanal za plaćanje – ističe Pejaković.
Broj naloga je porastao preko 30 odsto, SMS-ova 26 odsto, mailova 12 odsto. To ukazuje na jačinu trenda i usvajanje novih kanala kako komunikacije, tako i plaćanja, ali i prodaje. To nije iznenađenje jer su Crnogorci informatički prijemčivi za nove tehnologije, a stasavanjem novih generacija trend će biti još jači – smatra Pejaković i podsjeća da je u Crnoj Gori mobilna penetracija 161 odsto.

On kaže da se Udruženje banaka trudi da naše malo tržište bude upoznato u potpunosti sa trendovima bankarskog poslovanja razvijenih zemalja i podsjeća na preporuku države da se sva plaćanja, kao i plate i doprinosi, odvijaju kroz kanale platnog sistema, iz više razloga, što bi trebalo da smanji manevarski prostor za gotovinska plaćanja.
Pejaković podsjeća da elektronsko plaćanje klijentima štedi vrijeme, novac, a i bezbjednije je.  I turizam je, dodaje on, jedan od razloga zbog kojeg moramo povećati elektronsko bankarstvo.

Takođe bankari navode da u svim bankama bilježe nagli rast elektronskog bankarstva posljednjih godina. U Sosijete ženerale banci redakciji Pobjede su kazali da se u posljednjih godinu dana dva puta povećao broj njihovih klijenata koji koriste elektronsko bankarstvo, odnosno plaćaju sve obaveze, pa i račune za struju, vodu, telefone na ovaj način.
Priznaju da sa sigurnošću ne mogu reći kad će Crna Gora dostići nivo korišćenja elektronskog bankarstva kao u Evropskoj Uniji (EU).

To prvenstveno zavisi od daljeg razvoja informatičke pismenosti, povjerenja u ovaj vid plaćanja, povećanja trenda kupovine i upotrebe kartica na internetu i uopšte sticanja navika naših građana za korišćenje svih mogućnosti elektronskog prenosa novca.

Socijete ženerale banka je već ponudila skoro sve proizvode za elektronsko plaćanje koji se nude u razvijenom svijetu. Trudimo se da svojim klijentima pomognemo i olakšamo korišćenje ovih servisa inadamo se da će sve veći broj klijenata usvojiti ovu naviku – kažu u ovoj banci.