mladi beranaKoncesionari pod lupom tužilaštva

Državna revizorska institucija (DRI) otkrila je da je crnogorskim koncesionarima dozvoljeno da, za tri godine, ne plate 13 miliona eura dažbina državi.

Specijalno državno tužilaštvo sprovodi izviđajne radnje i prikuplja dokumentaciju koja se odnosi na dodjeljivanje koncesija za korišćenje šumskog bogatstva. Uz to, prikuplja se dokumentacija o zaključenim ugovorima sa koncesionarima sa kojima su sklopljeni ugovori za korišćenje koncesija za mineralne sirovine, prenose mediji.

To je saopštio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković u odgovoru poslaniku Aleksandru Damjanoviću koji je tražio informacije o realizaciji skupštinskih zaključaka povodom kontrolnog saslušanja u vezi sa sprovođenjem koncesione politke. To saslušanje je uslijedilo nakon što je Državna revizorska institucija ukazala u svojim izvještajima o milionskim štetama koje su nanijete državnom budžetu prilikom eksploatacije prirodnih bogatstava.

Stanković je objasnio da je u Specijalnom tuzilaštvu formiran predmet na osnovu izvještaja o reviziji DRI, a koji se odnosi na prihode budžeta po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava i izvještaja DRI o reviziji ugovora o koncesijama.

DRI je u junu 2014. godine objavio da je koncesionarima koji ekspolatišu šumsko bogatstvo država dozvolila da u posljednje tri godine uvećavaju dugove po osnovu neplaćenih koncesionih naknada. Državna kasa na kraju 2011. godine ostala je uskraćena za 3,2 miliona eura, godinu kasnije 4,6 miliona, a na kraju 2013. godine za 5,1 milion.