Zbog sumnji da je lice sa inicijalima B.L. dostavilo lažnu diploma o stečenom srednjem obrazovanju, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) podnijelo je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv ovog lica.

„Zbog osnovane sumnje da je ta osoba dostavila lažnu i neistinitu obrazovnu ispravu, za koju je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave o stečenom srednjem obrazovanju nadležna srednja škola utvrdila da nije vjerodostojna javna isprava“, kaže se u saopštenju.
Navodi se da se, na osnovu tih podataka, sumnja da je B.L. izvršilo/la krivično djelo falsifikovanje isprave iz člana 412 Krivičnog zakonika.
„MPNI očekuje od nadležnih organa da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima, u cilju rješavanja ovog značajnog institucionalnog problema“, kaže se u saopštenju.
Izvor: MINA