Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenja bezbjednosti Tivat su zajedno sa pripadnicima Sektora za finansijsko – obavještajne poslove, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeli krivičnu prijavu protiv pravnog lica „Solaris MNE“ i odgovornih lica u tom pravnom licu, i to protiv L.I. državljanina Ukrajine i N.M. državljanina Crne Gore, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Sumnja se da su navedena lica utajila poreze i doprinose za 2020. i 2021. godinu, na način što su izbjegli plaćanje poreza i nisu prijavljivali zakonito stečene prihode i ukupnom iznosu od 16.727,57 eura. Od ovog iznosa osumnjičeni nisu ispaltili poreske obaveze za PDV za 2020. i 2021. godinu u visini od 7.562,57 eura, kao ni poreske obaveze na ime poreza na ostala lična primanja u visini od 9.164 eura.