Izvršenje kazne zatvora u prostorijama za stanovanje, na koju sankciju je za sada osuđeno 70 osoba u Crnoj Gori, počeće sa primjenom u drugoj polovini ove godine, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Tako će ovaj vid alternativne kazne, koji je predviđen zakonom još 2015. godine, konačno početi da se primjenjuje već od avgusta ove godine i u Crnoj Gori, čime će se značajno rasteretiti zatvorski kapaciteti.

Nadležnost za izvršenje ovog modaliteta kazne zatvora data je Direkciji za uslovnu slobodu, a bliži način propisan je Pravilnikom o bližem načinu izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje.

Ovim Pravilnikom predviđeno je da se elektronska narukvica sa GPS predajnikom, osuđeniku stavlja na ručni ili nožni zglob, kako bi se kontrolisalo njegovo kretanje u prostorijama za stanovanje i van njih. Osuđeni na ovaj vid kazne mora stalno nositi elektronski odašiljač, a može najviše dva sata biti van stana. Bez posebne dozvole suda, osuđenik ne smije napuštati mjesto stanovanja, osim u slučajevima kada mu je potrebna hitna medicinska pomoć, zbog odlaska na suđenje, posao, ispit.

A pravo na ovakvu kaznu imaju osuđeni za lakša krivična djela iz oblasti saobraćaja, sitne krađe ili zloupotreba narkotika za koje je propisana kazna do šest mjeseci zatvora.

Za sada je Ministarstvo pravde preko Crnogorskog Telekoma obezbijedilo 87 elektronskih narukvica, kao i prateću elektronsku opremu, dok je preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država kao donatora raspisan tender za nabavku hardvera i softverskog rješenja za implementaciju elektronskog nadzora.

Vrijednost ovog tendera, koji je raspisla Amabasada SAD-a, je 192.000 dolara.
“Radi se na uspostavljanju tehničkih preduslova za elektronski sistem nadzora jer je predviđeno da se prati izvršenje putem uređaja za elektronski nadzor. Riječ je o finansijski zahtjevnom sistemu tako da smo jedan dio opreme obezbijedili iz budžeta, a jedan dio uz podršku donatora.

Ministarstvo pravde je dio opreme iz budžeta obezbijedilo, a u toku je postupak obezbjeđivanja dijela nedostajuće opreme, uz donatorsku podršku po procedurama koje obavezuju donatora.U ovom trenutku možemo reći da očekujemo da će elektronski sistem, putem kojeg će se pratiti izvršenje ove kazne, biti funkcionalan u drugoj polovini godine i kad će zapravo započeti izvršenje kazne zatvora u prostorijama za stanovanje u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Pored narukvica, Telekom je obezbijedio 87 stacioniranih jedinica za komunikaciju sa RF narukvicom i isto toliko SIM kartica sa uključenih 30 MB saobraćaja mjesečno. Obezbijedio je i jednu jedinicu za monitoring, dva instalaciona seta, komunikacione linkove minimalnog kapaciteta 20 Mbps, GSM linkove i usluge fiksne telefonije.