U Srednjoj stručnoj školi “Vukadin Vukadinović” u Beranama, danas je održan kviz znanja pod nazivom “Znam šta hoću – alkohol neću” za učenike druge i treće godine. Cilj kviza je bio sprečavanje zloupotrebe alkohola i obuka mladih da prihvate i primjene vještine u oblasti prevencije alkoholizma.

Ovim aktivnostima želi se edukativno uticati na mlade u vezi sa suzbijanjem alkoholizma i senzibilizacijom učenika za uključivanje u kreativne aktivnosti, čime biraju kvalitetniji način života u budućnosti.

Na kraju kviza, Upravi škole je uručen televizor kao nagrada za učešće i znanje koje su pokazali učenici. Televizor će služiti za poboljšanje uslova nastave u školi u narednom periodu.

Kviz je realizovan u okviru projekta “Prevencija je uvijek prioritet kod (zlo)upotrebe alkohola”, koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO “Šansa” i podržan je od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.