Mladi BeranaListe čekanja četiri najveće klinike KC-a sve kraće

I u septembru nastavljen je trend smanjenja listi čekanja na operacije, preglede ili neku od dijagnostičkih procedura u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori.

Dopunski rad tokom ljeta dao je rezultate pa se na listama čekanja četiri najveće klinike Kliničkog centra Crne Gore u septembru nalazi 938 pacijenata, 80 manje nego u avgustu, odnosno 208 manje nego u julu kada se na njima nalazilo 1.146 pacijenata, pišu Dnevne novine.

I dalje po broju pacijenata na listama čekanja prednjači Klinika za bolesti srca, iako se u septembru, prema podacima objavljenim na sajtu Kliničkog centra, na njoj nalazi 66 pacijenata manje nego u avgustu kada je na operaciju, pregled ili neku od dijagnostičkih procedura čekalo 678 građana.

Kraće liste čekanja su i na Očnoj i Klinici za ortopediju, dok je na Klinici za onkologiju i radioterapiju u odnosu na avgust došlo do blagog povećanja, pa je lista čekanja duža za 11 osoba.

Prema podacima sa sajta KCCG, na operaciju u Centru za kardiohirurgiju trenutno čeka 77 pacijenata, 21 više nego prošli mjesec, dok se na listi Klinike za kardiologiju nalazi ukupno 535 pacijenta, 87 manje nego u avgustu.

Smanjena je lista čekanja na HDO pa se u septembru na njoj nalazi 276 pacijenata, što je za 76 manje nego u avgustu kada su se na njoj nalazila 352 pacijenta, odnosno za 180 osoba manje nego u julu kada je na tu dijagnostičku proceduru čekalo 456 pacijenata.

Na listi čekanja za implantacije ICD sada se nalazi 19 pacijenata, jedan više nego prošli mjesec, na implantacije CRT 11 bolesnika, jedan više nego u avgustu, na ugradnju pejsmejkera čekaju 22 pacijenata, tri više nego u prethodnom mjesecu, dok na implantacije CRT- D i dalje čeka sedam pacijenata koliko i u avgustu i julu.

Smanjena je lista čekanja i za EF i RF ablacije, pa u septembru tu dijagnostičku proceduru čeka 105 pacijenata, 22 manje nego u avgustu kada je tu proceduru čekalo 127 pacijenata, dok je lista za 3D ablacije duža pa se na njoj sada nalaze 92 pacijenta, četiri više nego prošli mjesec.

Za 11 pacijenata je duža lista čekanja Klinike za onkologiju i radioterapiju na kojoj se sada nalazi 78 pacijenata.

“Na ambulantni pregled sada čekaju 23 osobe, dvije manje nego u avgustu, na hospitalizaciju čeka 21 osoba, deset više nego prošli mjesec, na palijativno zračenje čeka sedam oboljelih, što je za sedam osoba manje nego u avgustu kada je na palijativno zračenje čekalo 14 oboljelih, dok na zračenje dojke čeka 27 pacijenata deset više nego prošli mjesec”, stoji na sajtu najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

Ni u septembru, kao ni u avgustu i julu, nema listi čekanja na Odjeljenju nuklearne medicine.

I lista čekanja na Klinici za očne bolesti kraća je septembru pa se na njoj trenutno nalazi 179 pacijenata što je za 16 manje nego u avgustu, a kraća je i lista čekanja na Klinici za ortopediju na kojoj se sada nalazi 69 pacijenata, devet manje nego prošli mjesec.