Predstavnici Pomorskog fakulteta iz Kotora obišli su srednje stručne škole u Beranama i maturantima predstavili studijske programe ove obrazovne institucije, prenosi Radio Berane.

Maturanti Srednje stručne škole “Vukadin Vukadinović” i Elektro škole imali su priliku da se bliže informišu o radu samog fakulteta kao i o četiri studijska programa koji se realizuju na njemu, ali i da dobiju brojne informacije o studentskom životu u Kotoru i mogućnostima zapošljavanja nakon završenih studija.
Prodekan za nastavu docent doktor Tatjana Dlabač kazala je za Radio Berane da je Pomorski fakultet u Kotoru moderna obrazovna institucija koja školuje kadrove u pomorstvu i da je jedina takva visokoškolska ustanova u Crnoj Gori.

“Pomorski stručnjaci se obrazuju i stručno osposobljavaju u skladu sa međunarodnim standardima, konvencijama i preporukama. Ustanova je opremljena modernom opremom za izvođenje nastave, kao i opremom za praktičnu obuku. Kvalitet znanja i vještina široktog spektra primjene omogućavaju da se kadrovi školovani na Pomorskom fakultetu zapošljavaju u brodarskim kompanijama širom svijeta” – kazala je Dlabač.
Prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju docent doktor Špiro Ivošević istakao je da, s obzirom da je ovaj fakultet međunarodno priznat, omogućava studentima da se po završetku studija zaposle u međunarodnim pomorskim kompanijama.

Predavač na ovom fakultetu doktorka Senka Šekularac – Ivošević naglasila je da Pomorski fakultet vrlo detaljno osmišljava upisnu politiku i vodi računa o ciljnim grupama kojima se tokom predstavljanja svojih programa obraća. Ona je, pored kvaliteta nastave, kao veoma bitan faktor pri izboru ovog fakulteta navela i sadržajan studentski život u Kotoru.

Pored nastavnog kadra, beranskim srednjoškolcima svoja iskustva sa Fakulteta, ali i ona sa broda nakon završenih studija prenio je bivši učenik Srednje stručne škole “Vukadin Vukadinović”, a danas treći oficir palube, Beranac Filip Milivojević.