Kako bi se unaprijedio maturski ispit, izmjenama i dopunama zakona iz oblasti obrazovanja, koje se rade, predloženo je da on ubuduće bude u potpunosti eksteran, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Ovo predloženo rješenje, kako je pojašnjeno, podrazumijeva da će maturski ispit da organizuje isključivo Ispitni centar, a škole će biti isključene iz ovog procesa, prenijeli su mediji.

“Do sada je obavezni dio mature (crnogorski, odnosno maternji jezik i matematika ili strani jezik) bio eksteran u dijelu pripreme ispitnih materijala i vrednovanja rezultata. Za izborni dio mature priprema ispitnih materijala bila je eksterna, a organizacija ispita i vrednovanje rezultata bilo je u nadležnosti škola”, rekli su iz ovog resora.

Cilj je, kako ističu, da matura bude što kvalitetnija i objektivnija provjera znanja.

Iz Ministarstva prosvjete podsjećaju da se unapređenje maturskog ispita za učenike gimnazije i stručnog ispita za učenike četvorogodišnjih stručnih škola koje nazivaju jednim imenom ,,matura“ obavlja u kontinuitetu.

Na završetku svakog ciklusa mature obavljaju se sveobuhvatne analize kako rezultata ispita, tako i sprovođenja ispita i na osnovu toga se planira sljedeći ciklus kazali su oni.