Međunarodni dan zaštite močvara obilježava se 2. februara na dan kada je potpisana Konvencija o močvarama 1971. godine u iranskom gradu Ramsar, na obali Kaspijskog Mora.

Prvi put je obilježen 1997 godine.

Na ovaj dan državne institucije, nevladine organizacije i grupe građana svake godine organizuju različite aktivnosti kako bi podigli nivo svjesti javnosti o vrijednostima močvara.