U narednom periodu radiće se na tome da međuškolska takmičenja postanu obavezna, a Fond za talente Ministarstva prosvjete dio sredstava usmjeravaće na razvoj sporta, poručeno je nakon današnjeg potpisivanja memoranduma o saradnji u oblasti školskog sporta.

Memorandum su potpisali ministri prosvjete i sporta, Damir Šehović i Nikola Janović.

Šehović je tom prilikom saopštio da je povezivanje nastave fizičkog vaspitanja i vannastavnih sportskih aktivnosti sa sportskim savezima i klubovima neophodnost, kako bi se otvorile mogućnosti perspektivnim učenicima da ostvare vrhunska sportska dostignuća.

Kao posebno važne obaveze koje proističu iz Memoranduma naglasio je obavezno organizovanje sistema takmičenja osnovnih i srednjih škola i rad na unapređivanju školske sportske infrastrukture u osnovnim i srednjim školama.

Šehović je rekao da je plan Ministarstva prosvjete da kroz tekuće izmjene obrazvnih zakona uvede Fond za kvalitet i talente, koji će jednim dijelom biti usmjeren upravo na mlade ljude iz sfere sporta, te na razvoj sporta u ruralnim područjima.

On je rekao da je zadovoljan činjenicom da trenutnim fondom časova Fizičkog vaspitanja prednjačimo u regionu, kao i da su da su stručni saradnici koji su radili na novom nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje smatrali da je da je taj fond optimalan za realizaciju vaspitno-obrazovnih ciljeva.

Ministar Janović je, sa druge strane, saopštio da će poboljšanje školskog sporta biti jedan od prioriteta Ministarstva sporta:

“Potrebno je okrenuti se djeci i unaprijediti školski sport koji je do sada bio na nivou kojim ne možemo biti zadovoljni, a ovaj Memorandum je prvi korak ka tome. Takođe, znate da će Ministarstvo sporta ove godine školama donirati 300.000 eura za zamjenu starih sportskih rekvizita.

Da bismo uopšte počeli priču o školskom sportu, moramo djeci obezbijediti adekvatne uslove”, rekao je Janović.
On je saopštio da će se insistirati da djeca koja budu ostvarila dobre sportske rezultate, te njihovi mentori, budu nagrađeni. Istakao je takođe da se upravo razvojem školskog sporta omogućava bavljenje sportom i one djece koja ne mogu učestvovati u plaćenim sportskim sekcijama i usavršavanjima.
Memorandumom koji je danas potpisan stvaraju se pretpostavke za obavezno organizovanje sistema takmičenja osnovnih i srednjih škola, unapređenje školske sportske infrastrukture, edukaciju nastavnika o značaju školskog sporta, te edukaciju učenika o zdravim stilovima života i sportskoj etici.