Agencija za investicije (MIA) demantovala je navode Akcije za socijalnu pravdu (ASP) u vezi sa tumačenjem toka novca od programa Ekonomskog državljanstva, poručujući da se on nalazi na računu države.

MIA je reagovala povodom objava u medijima na osnovu saopštenja ASP-a, a u vezi sa Posebnim programom sticanja državljanstva putem ulaganja i demantovala navode koji se odnose na tumačenje toka novčanih sredstava.

“Nije nepoznato gdje se ‘sliva’ novac od Posebnog programa ulaganja, već se nalazi na računu državnog trezora”, poručili su iz Agencije.

Oni su objasnili da se Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, sredstva predviđena za ulaganje u razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave polažu na escrow račune aplikanata, sa kojih se, po ispunjenju predviđenih uslova, prenose na namjenski račun koji Agencija ima registrovan kod poslovne banke.

“Imajuću u vidu da je Zakonom o budžetu Crne Gore za prošlu godinu planirana realizacija sredstava koja se nalaze na računu Agencije – račun za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, ista se, po zahtjevu Ministarstva finansija, a u skladu sa dinamikom utvrđenom od navedenog resora, prenose na centralni račun državnog trezora”, dodali su iz MIA.

Takođe, kako je predviđeno članom 15 Odluke, nakon ispunjenja uslova za donošenje rješenja za prijem u crnogorsko državljanstvo ulaganjem, aplikant je dužan da izvrši prenos predviđenih sredstava.

“Stoga, uplata namjenskih sredstava ne može biti izvršena, niti evidentirana, prije ispunjenja gore navedenih uslova, a samim tim nije moguće predvidjeti ni tačan datum priliva istih”, rekli su iz MIA.

Osim toga, kako su dodali, prijem u crnogorsko državljanstvo putem ulaganja, odnosno sticanje ekonomskog pasoša, nije predviđeno plaćanjem takozvane cijene od 100 hiljada EUR, već ulaganjima i donacijom u iznosima definisanim Odlukom.

Period sprovođenja Posebnog programa ulaganja precizno je određen Odlukom, u trajanju od 1. januara 2019. do 31. decembra 2022. Uprkos isteku roka za podnošenje novih zahtjeva za prijem u državljanstvo, značajan broj aplikacija je i dalje u postupku odlučivanja nadležnih organa uključenih u implementaciju Programa.

“Agencija za investicije nije nikada javno objavljivala imena aplikanta za ekonomsko državljanstvo, jer za to nema ovlašćenja. Objavljivanje takve vrste podataka je u nadležnosti drugih institucija”, zaključili su iz MIA.