javna rasprava

Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je sve zainteresovane da se do 31. januara uključe u javnu raspravu o Nacrtu platforme ekonomskog oporavka i tako daju doprinos u razmatranju tog akta.

Nacrt sa pratećom dokumentacijom će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprav, a svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: peo1@mek.gov.me, tokom cijelog trajanja javne rasprave.
Ministarstvo će, kako se dodaje, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.
Izvor: Mina biznis