Ministarstvo zdravlja uskoro će predstaviti novu pozitivnu listu ljekova, saznaje Pobjeda, a na njoj će biti i neki koje su pacijenti do sada mogli da kupe isključivo iz „svog džepa“, kao i najsavremeniji ljekovi za pojedine bolesti. Ovu informaciju Pobjedi su potvrdili u Ministarstvu zdravlja, odakle su nam kazali da će novina biti i što će lista ubuduće da se ažurira svakih tri mjeseca, što znači da će biti upotpunjavana ljekovima u zavisnosti od potrebe pacijenata i prijedloga ljekara i farmakologa.

Pozitivna lista biće „otvorena“, odnosno podložna promjenama, kako bi obezbijedili našim građanima najadekvatnije liječenje, uvažavajući i ljekove za nove bolesti, koji su trend ne samo u Crnoj Gori, već i u svijetu, kazali su iz Ministarstva.

U Ministarstvu objašnjavaju da je Komisija, koja je formirana prošle godine, završila rad na novoj listi ljekova i u martu dostavila prijedlog.

Budući da se radi o najznačajnijem podzakonskom aktu u farmakoterapiji jedne zemlje i cijeneći da lista treba da predstavlja osnov za reformu farmaceutske politike u Crnoj Gori sa posebnom pažnjom pristupili smo njenoj analizi. Ne želimo da donesemo listu koja će biti samo slovo na papiru, već dokument koji će biti primjenljiv u praksi onog trenutka kad bude objavljen, naveli su oni.

Kako objašnjavaju, radi se o potpuno novom konceptu liste u odnosu na dosadašnji.Taj koncept zahtijeva prilagođavanje cjelokupnog sistema, počev od načina planiranja, definisanja modela nabavke, distribucije i upotrebe ljekova, te informatičke podrške poslovnih procesa koji prate primjenu liste. Jedan od razloga što su odlučili da nova lista bude „otvorena“ za nove ljekove je taj što je zadnja lista donešena prije tri godine, a kako kažu, patologija u Crnoj Gori je takva da se vremenom pojavljuju nove bolesti.

Naši pacijenti upućuju se na liječenje van zemlje i vraćaju se sa izvjesnom terapijom koja treba da se uključi, a koja se ne nalazi na listi. Ni do sada pacijenti nijesu bili uskraćeni za neophodnu terapiju, jer su u određenim slučajevima kod rijetkih bolesti odobravani i ljekovi van liste.Međutim, ta nabavka išla je ciljano i odobravani su putem Konzilijuma Kliničkog centra, pa preko

Komisije Fonda i Ministarstva pojašnjavaju u ovom resoru i dodaju da će takve procedure sada biti izbjegnute.Zakonom o zdravstvenom osiguranju, koji je na snagu stupio u januaru, predviđeno je da lista bude donešena šest mjeseci od usvajanja tog pravnog akta, odnosno do sredine jula.