Mladi BeranaMiranović nije prijavila akcije svog supruga

Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastazija Miranović prekršila je Zakon o sprečavanju korupcije, jer kao javna funkcionerka nije prijavila akcije supruga, što je bila u obavezi da učini odluka je Agencije za sprečavanje korupcije, piše Pobjeda.

Kako su napisali u dokumentu, Miranović je dala nepotpuni izvještaj o imovini za 2015. i 2016. godinu koji se odnosi na udio u Fudbalskom klubu Mornar iz Bara.

“Miranović u imovinskim kartonima nije prijavila da je njen suprug Mladen jedan od osnivača Fudbalskog kluba Mornar iz Bara, vrijednost njegovog udjela u preduzeću, kao ni prihode na osnovu tog angažmana”, piše u dokumentu koji je objavljen na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije.

Miranović se izjasnila u pisanoj formi o ovom slučaju i napisala da je njen suprug taj klub napustio prije 15-ak godina i da je bez ikakve novčane nadoknade svoj udio prenio na Opštinu Bar.
“Agencija je uvidom u izvod iz baze podatka Centralnog registra privrednih subjekata utvrdila da je na dan 13. oktobar 2017. godine suprug Anastazije Miranović i dalje upisan kao jedan od osnivača Fudbalskog kluba Mornar iz Bara. Utvrđeno je i da je status društva registrovan i da je datum posljednje promjene 14. 8. 2002. godine. Takođe, uvidom iz baze Poreske uprave za period od 1. 1. 2015. – 31. 12. 2016. godine, utvrđeno je da suprug Anastazije Miranović nije ostvarivao prihode u tom klubu”, piše u obrazloženju Agencije.

Oni su u zaključku naveli da je Miranović konkretno prekršila „član 24 stav 1 tačka 3 alineja 5, a u vezi sa članom 23 Zakona o sprečavanju korupcije, na način što je Agenciji dostavila izvještaj o prihodima i imovini za 2015. i 2016. godinu sa nepotpunim podacima, koji se odnose na udio u navedenom klubu“.