novac

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u avgustu je, prema podacima Monstata, iznosila 532 EUR, što je 0,4 odsto više nego u julu. Prosječna neto zarada u avgustu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 1,7 odsto. Prosječna bruto zarada u avgustu iznosila je 795 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu u odnosu na jul porasle 0,1 odsto, proizilazi da su realne zarade u istom periodu porasle 0,3 odsto”, navodi se u saopštenju.

Po sektorima djelatnosti, prosječne neto zarade u avgustu su, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3,2 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1,8 odsto, usluge smještaja i ishrane 1,7 odsto, obrazovanje 1,3 odsto, snabdijevanje električnom energijom i finansijske djelatnosti i osiguranje po 1,1 odsto, trgovina na veliko i malo i vađenje ruda i kamena po jedan odsto, saobraćaj i skladištenje 0,8 odsto i državna uprava 0,2 odsto.

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa u avgustu je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima poslovanje sa nekretninama 3,4 odsto, prerađivačka industrija 2,8 odsto, umjetnost zabava i rekreacija i informisanje i komunikacije po 1,4 odsto, ostale uslužne djelatnosti 1,1 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 0,9 odsto, snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 0,8 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 0,7 odsto i građevinarstvo 0,2 odsto.

 

Izvor: Mina biznis