Prema podacima iz Monstata, prosječna zarada bez poreza u našoj zemlji tokom mjeseca marta iznosila je 825 eura, što je za 0,5 odsto veće u odnosu na februar.

Prosječna neto zarada u martu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, zabilježila rast od 5,6 odsto.
Prosječna bruto zarada u martu je iznosila 1,03 hiljade eura.
“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu u odnosu na februar zabilježile rast od 0,5 odsto, proizilazi da su realne zarade ostale na istom nivou”, navodi se u saopštenju Monstata.
Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u martu su, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast u sektorima snabdjevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, pet odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 2,3 odsto, ostale uslužne djelatnosti 2,1 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,2 odsto, prerađivačka industrija 1,1 odsto.
Rast je zabilježen i u sektoru trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala 0,9 odsto, umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 0,7 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, obrazovanje i zdravstvena i socijalna zaštita po 0,6 odsto, saobraćaj i skladištenje 0,5 odsto i poslovanje nekretninama 0,3 odsto.
Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa u martu je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima vađenje ruda i kamena 1,8 odsto, građevinarstvo, finansijske i djelatnosti osiguranja po 0,3 odsto, informisanje i komunikacije i državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje po 0,2 odsto i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i usluge smještaja i ishrane po 0,1 odsto.

Izvor: MINA