Mladi BeranaSindikat: Kad bismo se izborili i za 40 sati, bilo bi dobro

Inspektori rada u toku prošle godine zatekli su 2.122 radnika angažovana „na crno”, dok je u istom periodu registrovano 28 povreda na radnom mjestu, od kojih devet sa smrtnim ishodom. Godišnji izvještaj o radu Inspekcije rada pokazuje da je u nezakonitom radu zatečeno 1.370 stranih i 752 crnogorska državljanina.

Dan piše da je najviše inspekcijskih pregleda izvršeno u ostalim uslužnim djelatnostima, u uslugama smještaja i ishrane, trgovini i autoservisima, građevinarstvu itd.
“Od ukupnog broja utvrđenihnepravilnosti (5.768), na oblast radnih odnosa i zapošljavanja odnosi se 2.903, a na oblast zaštite i zdravlja na radu 2.865 nepravilnosti”, navodi se u godišnjem izvještaju Uprave za inspekcijske poslove.
U izvještaju piše da se najčešće nepravilnosti odnose na angažovanje lica za obavljanje određenih poslova kod poslodavca bez zaključenog ugovora o radu i neprijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje, radno angažovanje stranaca bez prethodno pribavljene dozvole za boravak i rad i li potvrde o prijavi rada, kašnjenje u isplati zarada i uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, neuručivanje obračuna zarada zaposlenima, nedonošenje pisane odluke o rasporedu radnog vremena zaposlenih…
“U toku 2018. godine je izvršeno ukupno 28 uviđaja povreda na radu i to: devet smrtnih, 17 teških i dvije kolektivne povrede naradu, što je čak smanjenje za 60 odsto u odnosu na 2008. godinu, kada je zabilježen najveći broj povreda na radu (smanjene smrtnih povreda je 25 odsto, a teških povreda na radu 70,18 odsto). Nadzorom je konstatovano da je najčešći uzrok povreda na radu neprimjenjivanje mjera zaštite i zdravlja na radu (pad sa visine ili u dubinu, udar/ prignječenje trupca), angažovanje lica koja nijesu osposobljena za bezbjedan rad na poslovima koje obavljaju i kod kojih nije izvršena prethodna provjera zdravstvene sposobnosti; dotrajalost sredstava za rad, kao i upotreba istih bez prethodnog pregleda i ispitivanja, odnosno bez pribavljenih stručnih nalaza od ovlašćenih organizacija za poslove zaštite i zdravlja na radu”, konstatovano je u godišnjem izvještaju.
Za počinjene prekršaje u izvještajnoj godini inspektori su izdali 3.235 prekršajnih naloga sa novčanim kaznamauukupnom iznosu od 1.381.960 eura.
Evidentirali 44 slučaja radnog angažovanja djece
Inspekcija je tokom izvještajne godine evidentirala 44 slučaja radnog angažovanja djece u neformalnom radu, i to uglavnom tokom sezone na primorju, od kojih 16 muškog i 28 ženskog pola, starosti od 15 do 18 godina.
Djeca nijesu zatečena na teškim i opasnim poslovima, već su to bili poslovi prodavca ili pomoćnog radnika u trgovinskim objektima i drugim prodajnim mjestima za promet voća, igračaka i bižuterije, pa Inspekcija rada nije evidentirala slučajeve koji bi se mogli tretirati kao najgori oblik radnog angažovanja djece u bilo kojoj djelatnosti.
“Nije identifikovana nijedna potencijalna žrtva trgovine ljudima”, navedeno je u izvještaju.