22. marta 1852. godine na inicijativu Danila Petrovića crnogorski Senat i glavari donijeli su akt o proglašenju Crne Gore knjaževinom, a Danila Petrovića knjazom.

Taj akt o političkoj sekularizaciji, odvajanju svjetovne, odnosno državne od crkvene vlasti bio je od istorijskog značaja za Crnu Goru.

Njime je okončan period crnogorskog Vladikata, privremeno prekinut u doba vladavine Šćepana Malog. Crna Gora kao knjaževina, a Danilo Petrović kao knjaz priznati su i od Rusije 18. jula 1852. godine, čime je posredno priznat i državni subjektivitet i nezavisnost crnogorskog knjaževstva.