31. marta 1845. godine u Lepetanima je rođen crnogorski političar, istoričar književnosti, naučnik, publicista i doktor Lazar Tomanović. Doktorirao je pravne nauke u Gracu. 

Bio je član Srpske narodne stranke u Dalmaciji i poslanik u Dalmatinskom saboru. Nakon dolaska u Crnu Goru 1891. preuzeo je uređivanje “Glasa Crnogorca”, a potom je bio sekretar Senata, predsjednik Velikog suda, ministar pravde i spoljnih poslova i predsjednik crnogorske vlade od 1907. do 1912. godine.

Sarađivao je u mnogim inostranim i domaćim časopisima. Pisao je eseje, putopise, pjesme, pripovijetke, memoare. Lazar Tomanović umro je u Herceg Novom 1932. godine.