25. aprila 1595. godine, umro je italijanski pjesnik Torkvato Taso autor epa “Oslobođeni Jerusalim”. U dvanaestoj godini ostaje bez majke. Pravo je studirao u Bologni i Padovi . Od 1565. je u službi kardinala d’Estea.

Mučen opsesijom grijeha, uvjeren da se udaljio od crkvenog učenja, prijavljuje se inkvizitoru u Ferrari. Zatvoren je u samostan, ali bježi i putuje po Italiji. 1575. godine dovršava svoje najpoznatije djelo “Oslobođeni Jeruzalem” koje je pisao gotovo deset godina i po kojem je čuven. U njemu je prikazao mentalitet renesansnog čovjeka, artistički nemir i ljubav za baštinu helenskog svijeta.

Autor je velikog broja lirskih pjesama, brojnih svjetla i tame, dobra i zla, poroka i vrlina. Uvriježena je legenda o Tassovoj naklonosti prema pjesnikinji Cvijeti Zuzorić, kojoj su navodno posvećena tri soneta i pet madrigala.

Napisao je i pastirsku igru Aminta, 1573. godine. Budući da su mu još za života nastale brojne legende vezane uz njegov život i duševnu poremećenost, Johann Wolfgang Goethe je 1790. napisao dramu Torquato Tasso.