Mladi BeranaNa današnji dan

Na današnji dan 8. oktobra 1912. godine Crna Gora je objavila rat Turskoj, istog dana napala je turske položaje kod Skadra i time je otpočeo Prvi balkanski rat.

Konačna odluka o osnovnoj ideji crnogorskog ratnog plana donesena je na sjednici Ratnog saveta 03. oktobra 1912. godine. Odlučeno je da glavne snage (Zetski i Primorski odred) djeluju zapadno i istočno od Skadarskog jezera i da brzim naletom zauzmu Skadar, te da pomoćne snage osiguravaju operacije glavnih snaga napredujući iz pravca Sandžaka i Metohije. Po završetku mobilizacije u prvoj sedmici oktobra, Crna Gora je sakupila 35,600 vojnika sa 126 topova, i bili su organizovani u četiri divizije, svaka od tri brigade. Prvi balkanski rat od 8. oktobra 1912. do 30. maja 1913. godine su vodile balkanske zemlje: Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska (članice Balkanskog saveza) protiv Osmanskog carstva. Nezadovoljstvo mirovnim ugovorom rezultovalo je Drugim balkanskim ratom.