Petog maja 1818. godine rođen je njemački filozof Karl Hajnrih Marks. Teoretičar je modernog socijalizma i komunizma. Sa Fridrihom Engelsom napisao je 1848. “Komunistički manifest”.

Njegova ostala poznata djela su: “Prilog kritici Hegelove filozofije prava”, “Teze o Fojerbahu”, “Osamnaesti brimer Luja Bonaparte”, “Kapital – kritika političke ekonomije”.