15. maja 1773. godine rođen je austrijski državnik knez Klemens Meternih (Metternich). Bio je najuticajnija ličnost u Evropi tokom gotovo 40 godina, koliko je bio na mjestu ministra inostranih poslova i kancelara Austrije (1809-48).

Smatra se oličenjem apsolutističkog režima. Sa ruskim carem Aleksandrom I osnovao je Svetu alijansu čiji je osnovni cilj bio gušenje nacionalnih pokreta u Evropi.