UNSPECIFIED - CIRCA 1907: The Austrian composer Gustav Mahler. Photograph by Moriz Nähr. 1907. (Photo by Imagno/Getty Images)

18. maja 1911. godine, umro je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Maler, direktor Državne opere u Beču, koji je pod uticajem Ludviga van Betovena i Riharda Vagnera stvarao komozicije izrazitog dramskog naboja i snažnih emocija.

Djela: 10 simfonija, ciklusi solo pjesama za glas i orkestar “Pjesma o zemlji”, “Pjesme mladića-putnika”, “Dječakov čudotvorni rog”, “Pesme o mrtvoj deci”.