mladi beranaNa današnji dan

Jedan od najvećih liričara srpskog romantizma Jovan Jovanović Zmaj preminuo je trećeg juna 1904. godine. Po zanimanju bio je ljekar, a tokom cijelog svog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dječjih časopisa.

Jovan Jovanović Zmaj je rođen u Novom Sadu šestog decembra (24. novembra po julijanskom kalendaru) 1833. godine u uglednoj plemićkoj porodici. Otac mu je bio „blagorodni gospodin Pavle ot Joannovič”, gradonačelnik Novog Sada, a majka Marija rođena Gavanski bila je iz Srbobrana. Osnovnu školu je pohađao u Novom Sadu, a gimnaziju u Novom Sadu, Halašu i Požunu. Poslije završene gimnazije upisao je studije prava u Pešti, a studirao još i u Pragu i Beču.

Za njegovo književno i političko obrazovanje od posebnog značaja je boravak u Beču, gde je upoznao Branka Radičevića, koji je bio njegov najveći pjesnički uzor. Takođe u Beču upoznao se i sa Svetozarem Miletićem i Đurom Jakšićem.

Dvije najbolje zbirke njegovih pjesama su „Đulići“ i „Đulići uveoci“. Veliki broj njegovih šaljivih i dječjih pjesama, štampanih po raznim listovima i časopisima, izašao je u dva izdanja cijelokupnih djela: „Pjevanija“ i „Druga pjevanija“.  Jovan Jovanović Zmaj je prvi pisac u srpskoj književnosti koji je pisao pjesme za djecu. Riznica “Smilje” sadrži pjesme sa bogoljubivim i rodoljubivim temama, koje su pravi dar u srpskoj književnosti za djecu.