Na današnji dan - Benito Pablo HuaresNa današnji dan - Benito Pablo Huares

Benito Pablo Huares, meksički državnik, umro je na današnji dan, 18. jula 1872. godine, nazvan “Vašington Meksika”, koji je kao predsjednik od 1858. do 1865. godine.

Od 1867. do 1872. odvojio crkvu od države i sproveo niz mjera značajnih za socijalni i ekonomski razvitak zemlje. Od 1858. u trogodišnjem građanskom ratu predvodio je borbu protiv reakcionarnih krugova koji su oborili zakonitu vladu, a u vrijeme francuske intervencije od 1861. do 1867. borbu za nezavisnost zemlje, okončanu porazom intervencionista i strijeljanjem njihovog eksponenta cara Maksimilijana Habsburškog.